Burger Platform Zwitsal

Wij – een groep van inwoners van Apeldoorn – hebben een droom. Wij willen samen op eigen kracht het Zwitsal gebied tot duurzame ontwikkeling brengen. Het is een prachtig gebied dat ons en anderen inspireert om allerlei initiatieven te ondernemen. We weten dat de overheid een stapje terug moet doen. Dit is het uitgelezen moment om als burgers het voortouw te nemen en de overheid te ondersteunen. Om dit met voldoende slagkracht te doen is de intentie uitgesproken om hiervoor een coöperatie op te richten: de EnergieFabriek Apeldoorn.

De Energiefabriek Apeldoorn is een platform voor de ontwikkeling van allerlei vormen van burgerinitiatief op het voormalige Zwitsal-terrein aan de Vlijtseweg. We zetten ons in voor alle onderwerpen waar we energie van krijgen. De lijst met onderwerpen groeit nog steeds met de dag. Op dit moment richten we ons op de volgende onderwerpen:

  • Lokale duurzame energieopwekking met zonnepanelen
  • Ontwikkelingslabs hogescholen en Universiteiten
  • De start van een part-time kunstopleiding
  • Een watersport test-centrum aan het Apeldoorns kanaal voor plezier op het kanaal
  • Stadstuinen gericht op lokale voedselproductie..
  • Sociale werkvoorziening…
  • Lokale energie opwekking in samenwerking met “DeA”
  • Biodiversiteit op het terrein

Er is een schets gemaakt waarin al deze wensen en ideeën zichtbaar zijn gemaakt.

Energiefabriek Apeldoorn

Rol van het platform

De huidige rol van het platform is op dit moment ondersteuning te bieden aan de kleine en middelgrote initiatiefnemers. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door losse initiatieven te combineren, met gelijkgestemden te brainstormen en zorgen voor een goede afstemming met het gemeentelijke beleid voor het gebied. Ook zullen wij een communicatie kanaal opzetten met de gemeenteraad en de gemeentelijk instanties.
Er kunnen voor de afzonderlijke onderwerpen ook subgroepen gaan ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als we ons ook willen richten op de feitelijke realisatie van het betreffende onderwerp. Uitgangspunt is ook hier dat we gaandeweg wel ontdekken welke organisatie op dat moment het beste werkt.

Olievlekwerking

Energiefabriek Apeldoorn is een groeimodel waarin iedereen kan meedoen. We nodigen iedereen uit om mee te dromen en te helpen realiseren. Je kan deelnemen in het overkoepelende platform of je richten op één van de onderwerpen die je leuk vindt. Je kunt ook zelf nieuwe initiatieven opstarten. Je merkt vanzelf of er voldoende energie is om iets samen te doen.
Alle inwoners van Apeldoorn kunnen actief lid worden van de coöperatie maar ook gewoon meedoen aan of klant worden van één van de initiatieven van EnergieFabriek Apeldoorn.

Met elkaar aan de slag in Apeldoorn

We staan niet alleen in onze dadendrang als EnergieFabriek Apeldoorn. Er zijn op dit moment erg veel ontwikkelingen gericht op lokale energieopwekking, circulaire economie, transition towns en duurzame dorpen. Dat is mooi en inspirerend. We kunnen van elkaar leren en elkaar aanmoedigen. Daarom zoeken we zo veel mogelijk aansluiting bij bestaande initiatieven. Het leuke van Energiefabriek Apeldoorn is dat wij aan de slag zijn in onze eigen omgeving. Dat geeft energie !