De EnergieFabriek is een concept gebaseerd op de nieuwe circulaire economie.  Deze economie kenmerkt zich door een bottom-up/top-down beweging. Door samenwerking ontstaat er een nieuwe netwerkeconomie die inhoud gaat geven aan People-Planet-Profit. De EnergieFabriek staat voor gezond eten, gezond leven en gezond bewegen, het creeren van een breed maatschappelijk draagvlak, werkgelegenheid, samenwerken en kennisdelen.

Hierin past het duurzaam opwekken en gebruiken van duurzame energie. In deze nieuwe economie zullen de overheid, onderwijsinstellingen, ondernemingen, maatschappelijke instellingen en de burgers nauw met elkaar gaan samenwerken. De EnergieFabriek Apeldoorn is een concept gebaseerd op de nieuwe circulaire economie binnen de gemeente Apeldoorn De EnergieFabriek Apeldoorn, locatie Zwitsal is het concept uitgelegd voor deze specifiek locatie met daaronder zichtbaar de Bottom-Up deelconcepten.

Burger Platform Zwitsal

Lees meer